Thiên Chúa ở với ngôn sứ của Ngài
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trần Văn Chinh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010546
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhận xét của giáo sư hướng dẫn 2
Lời tri ân 3
Những chữ viết tắt 4
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT V NGÔN SỨ  
1. HIỂU V NGÔN SỨ 10
1.1Từ ng 10
1.2 . Ngôn sứ trong Thánh knh 11
1.3. Phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả 12
2. ƠN GỌI VÀ S MẠNG CỦA NGÔN SỨ 16
2.1 . Ơn gọi của ngôn sứ 16
2.2. Sứ mạng của ngôn sứ 18
3.  ĐIM TA VÀ NGUỒN NGHỊ LỰC CỦA CÁC NGÔN SỨ 23
3.1. Thiên Chúa thánh hóa 23
3.2Lời hứa của Thiên Chúa 25
CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA Ở VỚI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VỊ NGÔN SỨ VĨ ĐẠI  
1.  NGÔI LỜI NHẬP TH 31
1.1Theo Tin mừng Nhất Lãm 31
1.2.   Theo Tin mừng Gio-an 35
2.  SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG 38
2.1. Biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa 39
2.2Lời cầu nguyện của Đức Giê-su 41
3.  CUỘC TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH 44
3.1. Cuộc Tử nạn  
3.1.1. Theo Tin mừng Mát-thêu và Mác-cô 45
3.1.2. Theo Tin mừng Lu-ca 48
3.1.3. Theo Tin mừng Gio-an 51
3.2Phục sinh 53
CHƯƠNG III: THIÊN CHÚA Ở VỚI CÁC LINH MỤC, NGÔN SỨ CỦA NGÀY HÔM NAY
1.  ƠN GỌI LINH MỤC 57
1.1.  Quà tặng của Thiên Chúa 57
1.2.  Sự đáp trả tự do 59
2.  THANH LUYỆN VÀ THÁNH HÓA 61
2.1.  Đào tạo linh mục 61
2.2.  Bí tích Truyền chức linh mục 63
3. ĐIM TA VÀ NGUỒN NGHỊ LỰC CỦA LINH MỤC 65
3.1. Cầu nguyện và cử hành các Bí tích 65
3.2.  Sống huyền nhiệm Thập giá 70
KT LUẬN 74
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 77