Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, mẫu gương hiệp nhất cho cộng đoàn Giáo xứ
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Hợp
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014768
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 29
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT  
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG I: BỐI CẢNH VÀ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI  
I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 7
1. Hoàn cảnh lịch sử 7
1.1. Nguồn gốc khai sinh Giáo Hội 7
1.2. Giáo Hội sau biến cố Phục Sinh 9
2. Tổ chức đời sống cộng đoàn tiên khởi 11
2.1.Thành phần cộng đoàn 11
2.2. Sinh hoạt cộng đoàn 15
II. NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 19
1. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Cộng Đoàn tiên khởi 19
1.1. Chúa Thánh Thần hoạt động trên các Tông Đồ 19
1.2. Chúa Thánh Thần hoạt động trên các Kỳ mục và Phó tế 21
1.3. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tín hữu 22
1.4. Người ngoại nhận được ơn Chúa Thánh Thần 23
2.  Những nét đặc trưng của Cộng đoàn tiên khởi 24
2.1. Lắng nghe các Tông Đồ rao giảng 24
2.2. Siêng năng tham dự lễ bẻ bánh 26
2.3. Luôn luôn hiệp thông với nhau 28
2.4. Chuyên cần cầu nguyện 29
CHƯƠNG II: CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU TIÊN KHỞI  
MẪU GƯƠNG HIỆP NHẤT CHO CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ  
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA, GIÁO HUẤN HỘI THÁNH 33
1. Lắng nghe Lời Chúa 33
2. Lắng nghe lời Giáo Huấn của Hội Thánh 35
3. Vâng phục trong đức tin 38
II.  SIÊNG NĂNG CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH, ĐẶC BIỆT BÍ TÍCH THÁNH THỂ 40
1. Cộng đoàn Đức tin của Bí tích Rửa tội 40
1.1. Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội 40
1.2. Các bí tích khác 42
2. Siêng năng tham dự Bí tích Thánh Thể 43
2.1. Bí tích Thánh thể làm nên Giáo Hội 43
2.2. Thánh thể là trung tâm mọi sinh hoạt và nguồn sống của giáo xứ 45
2.3. Giáo xứ là một cộng đoàn Thánh Thể 48
III. SỐNG HIỆP THÔNG TRONG CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ 51
1. Giáo xứ là Giáo Hội thu nhỏ và là gia đình của Thiên Chúa 51
2. Giáo xứ là cộng đoàn của các cộng đoàn 55
3. Giáo xứ hiệp thông với các cộng đoàn trong giáo phận 56
IV.  ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 58
1. Cầu nguyện 58
2. Giáo xứ là một cộng đoàn cầu nguyện 60
3. Lòng đạo đức bình dân 62
CHƯƠNG III: THĂNG TIẾN CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRONG SỰ HIÊP NHẤT  
I. CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ NGÀY NAY 65
1. Hiện tưọng toàn cầu hóa 65
2. Hiện tượng di dân 67
3. Hiện tượng tục hoá 68
II. CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ YÊU THƯƠNG 69
1. Văn hóa gặp gỡ đối thoại 69
2. Sự gần gũi và tôn trọng nhân vị 71
3. Sống bác ái quan tâm tới người nghèo khổ 72
III. TINH THẦN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM VÀ TÍNH HIỆP HÀNH 74
1. Tinh thần đồng trách nhiệm 74
1.1. Cộng tác xây dựng cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất 74
2.2. Hội đồng kinh tế Giáo xứ 74
2. Tính hiệp hành 76
2.1. Hội đồng mục vụ Giáo xứ 78
2.2. Hội đồng kinh tế Giáo xứ 78
IV. CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HIỆP NHẤT LOAN BÁO TIN MỪNG 80
1. Sự hiệp thông hướng đến truyền giáo 82
2. Cộng đoàn Kitô hữu cơ bản 85
3. Giáo xứ ra đi loan báo Tin mừng 87
KẾT LUẬN 89
THƯ MỤC 92