Linh mục Giáo phận nên thánh theo tinh thần của Mẹ Têrêsa Calcutta
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Vũ Văn Trường
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013201
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 90
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG MỘT: CON NGƯỜI TÊRÊSA CALCUTTA  
1.1. Hành trình của “Hạt giống Agnes” 11
1.1.1. Vườn ươm Serbia 11
1.1.1.1. Gia đình hạnh phúc 11
1.1.1.2. Giáo xứ nề nếp 13
1.1.1.3. Đất nước Serbia 13
1.1.2. Ấn Độ - Mảnh đất đợi chờ 14
1.1.2.1. Cuộc xuất hành 14
1.1.2.2. Đất nước Ấn Độ 15
1.1.2.3. Ơn gọi trong ơn gọi 16
1.1.2.4. Linh đạo của Mẹ Têrêsa Calcutta 19
1.2. Têrêsa Calcutta-thánh trong những cái thường 21
CHƯƠNG HAI: CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA
2.1. Con đường mang tên Giêsu 25
2.1.1. Con đường tự hủy 26
2.1.1.1.  Ngôi Lời Nhập thể 26
2.1.1.2. Têrêsa Calcutta khước từ tất cả vì yêu 28
2.1.2. Con đường phục vụ 30
2.1.2.1. Đức Giêsu sống khiêm nhường phục vụ 30
2.1.2.2. Đức Giêsu đến để yêu thương và phục vụ người nghèo 30
2.1.2.3. Mẹ Têrêsa Calcutta dấn thân phục vụ người nghèo 31
2.1.3. Con đường thưong xót 32
2.1.3.1. Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót 33
2.1.3.2. Đức Giêsu - hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa nơi trần gian 34
2.1.3.3. Dụ ngôn “con chiên bị thất lạc” (Lc 15,4-7) 35
2.1.3.4. Phục sinh con trai bà góa thành Nain (Lc 7,11-17) 35
2.1.3.5. Mẹ Têrêsa thương xót đồng loại 37
2.1.4. Con đường sống nghèo 40
2.1.4.1. Đức Giêsu sống nghèo 40
2.1.4.2. Mẹ Têrêsa Calcutta sống nghèo 41
2.2. Lối đi của Mẹ Têrêsa Calcltta 43
2.2.1. Mẹ Têrêsa Calcutta sống giây phút hiện tại 43
2.2.2. Mẹ Têrêsa Calcutta sống tín thác vào Chúa 44
2.2.3. Mẹ Têrêsa Calcutta mẫu gương cầu nguyện 45
2.2.4. Mẹ Têrêsa Calcutta vêu mến Chúa Giêsu Thánh Thế 46
2.2.5. Têrêsa Calcutta yêu mến Mẹ Maria 47
CHƯƠNG III: LINH MỤC GIÁO PHẬN NÊN THÁNH THEO TINH THẦN CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA  
3.1. Linh mục yêu mến thiên chức linh mục và yêu “con người linh mục” 51
3.1.1. Linh mục yêu mến thiên chức linh mục 52
3.1.1.1. Thiên chức linh mục do Đức Giêsu thiết lập 52
3.1.1.2. Thiên chức linh mục do chính Chúa tuyển chọn cách nhưng không 53
3.1.2. Linh mục yêu mến “con người linh mục” 54
3.1.2.1. Linh mục là phàm nhân mỏng giòn 54
3.1.2.2.  Linh mục là Alter Christus - Đức Kitô khác hay Ipse 55
3.2. Linh mục thấy mình trong Chúa như thấy Chúa trong mình 57
3.2.1. Linh mục yêu mến Thánh Thế 57
3.2.2. Linh mục yêu tha nhân 60
3.2.2.1. Với anh em linh mục 60
3.2.2.2. Với đoàn chiên 61
3.2.2.3. Với “chiên lạc” 62
3.2.3. Linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và Mục tử 63
3.3.  Linh mục nên thánh và mở ra cho tất cả 65
3.3.1. Giáo xứ, một cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Ba Ngôi 65
3.3.1.1. Giáo xứ, cộng đoàn hiệp thông hướng về 66
3.3.1.2. Giáo xứ, cộng đoàn hiệp thông loan báo Tin Mừng 67
3.3.1.3. Giáo xứ, cộng đoàn hiệp thông cử hành Thánh Thể 68
3.3.2. Giáo xứ một đoàn chiên được chăn dắt. 69
3.3.2.1. Linh mục hiểu về giáo xứ 69
3.3.2.2. Linh mục đến với đoàn chiên 70
3.3.2.3. Linh mục mang lấy mùi chiên 71
3.3.2.4. Linh mục thăm viếng bệnh nhân và những người đau khổ 73
3.3.2.5. Linh mục yêu thương người nghèo 74
3.3.3. Đời linh mục, đời dâng hiến, hy tế cuộc đời 75
3.3.3.1. Đời linh mục như là cuộc hiến tế 75
3.3.3.2. Linh mục một đời hiến dâng 76
3.3.3.3. Hy tế đích thực của linh mục Giáo phận 80
KÉT LUẬN 83
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 86
MỤC LỤC 89