Đức Maria người nghèo của Thiên Chúa
Tác giả: Chủng sinh Gioakim Ngô Văn Chương
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009741
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NỘI DUNG  
LỜI TRI ÂN 2
CHỮ VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: NGƯỜI NGHÈO THEO KINH THÁNH  
I. NGHÈO THEO CỰU ƯỚC 10
1. Khái niệm 10
2. Ý nghĩa nghèo trong Cựu ước 13
3. Người Nghèo của Thiên Chúa.......... 21
II. NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA  
1. Đức Giêsu trở nên người nghèo nhất trong nhóm người nghèo của Thiên Chúa 26
2. Đức Giêsu, Đấng Mêsia của người nghèo 27
3. Giáo Hội của người nghèo 28
3. Giáo Hội của người nghèo  
CHƯƠNG II: ĐỨC MARIA - NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA  
I.  DANH XƯNG VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC MARIA 32
1. Danh xưng Maria 32
2. Ý nghĩa danh xưng Maria 33
3. Đời sống Đức Maria 34
II. ĐỨC MARIA TRONG Ý ĐỊNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA 38
1. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa 38
2. Đức Maria được tiền định 39
3. Đức Maria được tiên báo trong Cựu Ước 41
III. ĐỨC MARIA CỘNG TÁC VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA 43
1. Đức Maria tự do cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa 43
2. Bằng đức tin, đức cậy và đức ái,  
Đức maria đã hiến thân trọn vẹn cho công trình Cứu độ 44
3. Đức Maria tự hiến cho công trình cứu độ dưới sự hướng dẫn của CTT 47
IV. ĐỨC MARIA, NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA 48
1. Đức Maria, người con của Dân tộc Israel 49
2. Đức Maria - "Con gái Sion" 50
3.  Kinh Magnificat biểu lộ Đức Maria người nghèo của Thiên Chúa 53
CHƯƠNG III: ĐỨC MARIA VÀ GIÁO HỘI  
I. ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG CỦA GIÁO HỘI 61
1. Mẫu gương các nhân đức đối thần và kết hợp hoàn hảo với Chúa Kitô 61
2. Mẫu gương trong vai trò trinh nữ và làm mẹ 64
3. Mẫu gương cho Giáo Hội trong việc loan báo Tin mừng 66
4. Đức Maria là hình ảnh cánh chung của Giáo Hội 68
II. LÒNG TÔN KÍNH ĐỨC MARIA TRONG GIÁO HỘI 68
1. Nền tảng lòng tôn kính Đức Maria xuất phát từ Kinh Thánh 69
2. Nền tảng lòng tôn kính Đức Maria bởi các tín điều 71
3. Lịch sử lòng tôn kính Đức Maria 75
III. ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG CÁC KITÔ HỮU 81
1. Đức Maria mẫu gương cho mọi Kitô Hữu 82
2. Mẹ Maria luôn đồng hành với mỗi người Kitô Hữu 86
3. Các việc sùng kính Đức Maria 87
4. Lòng sùng kính Đức Maria chân chính 91
KỂT LUẬN 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97