Nội san thần học: Những khủng hoảng năm thứ ba "thời Covid"
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S105
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích