Nội san thần học: Những khủng hoảng năm thứ ba "thời Covid"
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S105
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Đau khổ: Một thử thách đức tin  
Ambrôsiô Mai Quang Nghĩa, Đan viện Biển Đức Thiên Phước 5
Trong con đại dịch covid -19 Đôi điều suy nghĩ về cuộc khùng hoảng đức tin  
Bênađô Maria Nguyện Hồng Lâm, Dòng Đức Mẹ Người Nghèo 69
Vài suy tư trong thời đại dịch covid- 19  
Phong Trần 85
Bàn về đau khổ, Từ khoé nhìn của một số tôn giáo và người vô thần  
Antôn Nguyễn Văn Bảy, Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu 115
Bình thường mới  
JB. Ninh, OP 125
Chùm thơ mùa covid 129
Tản văn: Oxy miễn phí  
Nguyễn Ninh, OP 133