Linh mục Giáo phận sống và thực thi lòng thương xót
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Hoàng Anh Chiến
Ký hiệu tác giả: HO-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013718
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LINH MỤC GIÁO PHẬN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT 11
1.1. Khái quát về linh mục giáo phận 11
1.1.1. Căn tính linh mục 11
1.1.1.1. Chức tư tế cộng đồng 11
1.1.1.2. Chức tư tế thừa tác 12
1.1.1.3. Căn tính linh mục 12
1.1.2. Đặc điểm linh mục giáo phận 13
1.1.2.1. Cộng sự viên của giám mục và hiệp thông linh mục đoàn giáo phận 18
1.1.2.2. Mục tử và lãnh đạo cộng đoàn giáo xứ 19
1.1.2.3. Được đào tạo những khả năng thích hợp 19
1.2. Khái quát về lòng thương xót 21
1.2.1. Từ ngữ thương xót và lòng thương xót 21
1.2.1.1. Trong tiếng Việt 21
1.2.1.2. Trong một số nền văn hóa khác 22
1.2.1.3. Lòng thương xót trong đời sống con người 24
1.2.2. Lòng Chúa Thương Xót 25
1.2.2.1. Lòng Chúa Thương Xót được mặc khải trong Kinh Thánh 25
1.2.2.2. Lòng Chúa Thương Xót qua một vài suy tư thần học 29
1.2.2.3. Thương xót và công bình 30
CHƯƠNG II: LINH MỤC GIÁO PHẬN NÊN ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI CHA GIÊSU KITÔ - LÒNG THƯƠNG XÓT NHẬP THỂ 32
2.1. Linh mục Giáo phận trở nên giống Chúa Giêsu Kitô nơi tâm hồn 33
2.1.1. Giống Chúa Giêsu Kitô về đời sống nội tâm cầu nguyện 33
2.1.2. Giống Chúa Giêsu Kitô về con tim nhạy cảm và chạnh lòng thương 35
2.1.3. Giống Chúa Giêsu Kitô về lòng kiên nhẫn và tha thứ 38
2.2. Linh mục giáo phận trở nên giống Chúa Giêsu Kitô trong sứ vụ mục tử 41
2.2.1. Giống Chúa Giêsu Kitô trong sứ vụ rao giảng 41
2.2.2. Giống Chúa Giêsu Kitô về tinh thần phục vụ 44
2.2.3. Giống Chúa Giêsu Kitô về đức ái mục tử 47
CHƯƠNG III: LINH MỤC GIÁO PHẬN SỐNG VÀ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG SỨ VỤ 54
3.1. Linh mục - thừa tác viên của Lòng Chúa Thương xót 54
3.1.1. Linh mục được xức Dầu của lòng thương xót 54
3.1.2. Linh mục - thừa tác viên của Lòng Chúa Thương Xót 55
3.1.3. Linh mục - chứng nhân, hiện thân và sứ giả của Lòng Chúa Thương Xót 56
3.2. Một vài thách đố hiện nay đối với linh mục giáo phận khi thực thi lòng thương xót 57
3.2.1. Từ phía xã hội, cộng đoàn 58
3.2.1.1. Coi trọng giá trị vật chất 58
3.2.1.2. Đề cao chủ nghĩa cá nhân 59
3.2.1.3. Mất cảm thức về tội 60
3.2.1.4. Bệnh sợ 61
3.2.2. Về phía cá nhân linh mục 62
3.2.2.1. Chủ nghĩa công chức 63
3.2.2.2. Linh mục bị “giải dầu” 64
3.2.2.3. Ngại ngồi tòa giải tội 65
3.3. Linh mục giáo phận sống và thực thi lòng thương xót trong sứ vụ 66
3.3.1. Thực thi lòng thương xót qua sứ vụ thánh hóa 67
3.3.1.1. Nơi bí tích Thánh Thể 67
3.3.1.2. Nơi bí tích Hòa Giải 68
3.3.1.3. Nơi các bí tích khác và các á bí tích 72
3.3.2. Thực thi lòng thương xót qua sứ vụ rao giảng 73
3.3.2.1. Qua việc rao giảng Lời Chúa nơi tòa giảng 73
3.3.2.2. Qua tác vụ linh hướng 75
3.3.3. Thực thi lòng thương xót qua sứ vụ mục tử và truyền giáo 77
3.3.3.1. Với các gia đình, đặc biệt các gia đình gặp khó khăn về hôn nhân 77
3.3.3.2. Với người trẻ, nhất là sinh viên 80
3.3.3.3. Với những người nghèo, hèn kém, già cả, ốm đau bệnh tật 82
3.3.3.4. Với những người tiêu cực, ngỗ nghịch 82
3.3.3.5. Với những người dự tòng và tân tòng 83
3.3.3.6. Với người ngoài Kitô giáo trong địa bàn quản trị mục vụ 84
KẾT LUẬN 87
THƯ MỤC 93