L'Humanisme Chrétien
Tác giả: Chanoine E. Masure
Ký hiệu Tác giả: MA-C
DDC: 233 - Nhân loại
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013718
Nhà Xuất bản: La Colombe
Năm Xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích