Tiền bạc theo nhãn quan Tin mừng Luca
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Nguyễn Văn Hợp
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009743
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI TRI ÂN 3
DẨN NHẬP 4
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TIỀN BẠC  
1. Tiền bạc dưới góc nhìn xã hội 6
1.1. Từ ngữ và sự ra đời của tiền bạc 6
1.2. Nhận định chung về tiền bạc 7
2. Tiền bạc dưới cái nhìn Thánh kinh 13
2.1.Cựu ước 13
2.2. Tân ước 15
3. Giáo huấn của Giáo hội 18
CHƯƠNG II: NHÃN QUAN CỦA LUCA VỀ TIỀN BẠC  
1. Khái quát về Tin mừng Luca 20
1.1. Tác giả 20
1.2. Độc giả 20
1.3. Những tư tưởng thần học chính 20
2. Tiền bạc theo nhãn quan của Luca 22
2.1. Lý do chọn cái nhìn của Luca 22
2.2. Sử dụng tiền bạc từ lòng tương quan với lòng thương xót 23
CHƯƠNG III: HỆ LUẬN DÙNG TIỀN BẠC TRONG CUỘC SỐNG  
1. Người nghèo của Thiên Chúa 33
2. Một vài định hướng cho thiên chức linh mục tương lai 36
3. Gia đình với tiền bạc 41
LỜI KẾT 44
THƯ MỤC 46
MỤC LỤC 48