Huyền nhiệm tự hạ (Kenosis Pl 2, 6-11)
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Đạt
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009738
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 3
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT HUYỀN NHIỆM TỰ HẠ - KENOSIS  
I. TỪ NGỮ 10
II. THUẬT NGỮ KENOSIS TRONG THÁNH KINH 12
1. Trong Cựu ước 12
2. Trong Tân ước 13
III. TỰ HẠ - KENOSIS TRONG DÒNG LỊCH SỬ CỨUĐỘ 14
1. Nơi Thiên Chúa 15
2. Nơi dung mạo Đức Giê-su 16
3. Tự hạ nơi Chúa Thánh Thần 20
CHƯƠNG II: HUYỀN NHIỆM TỰ HẠ - KENOSIS TRONG PL 2,6-11   
I. KHÁI QUÁT VỀ THƯ PHI-LIP-PHÊ 24
1. Hoàn cảnh, thời gian biên soạn và tính thong nhất của bức thư 24
2. Cấu trúc của thư Phi-líp-phê 27
3. Nội dung và tư tưởng thần học 27
II. TÌM HIỂU BÀI THÁNH THI PL 2,6-11 30
1. Nguồn gốc và tác giả của bài thánh thi 30
2. Vị trí của bản văn Pl 2,6-11 trong bức thư 31
3. Quan sát bản văn Pl 2,6-11 và đề nghị một cấu trúc 32
III. CHÚ GIẢI BẢN VĂN PL 2,6-11 34
CHƯƠNG III: SỐNG HUYỀN NHIỆM TỰ HẠ - KENOSIS  
I. CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI LINH MỤC 52
1. Thiên chức linh mục khởi phát từ Chúa Cha 52
2. Được Chúa Con chọn gọi 52
3. Chúa Thánh Thần Thánh hiến và sai đi 53
II. SỐNG KENOSIS TRONG THỪA TÁC VỤ LINH MỤC 54
1. Trong thừa tác vụ Ngôn sứ..... 55
2. Trong thừa tác vụ tư tế 58
3. Trong thừa tác vụ vương đế 60
III. TỰ HẠ SỐNG LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM 61
1. Sống độc thân khiết tịnh 61
2. Sống khó nghèo 62
3. Sống vâng phục 63
KẾT LUẬN 65
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 66