Tính hiệp thông trong Kinh Lạy Cha
Tác giả: Chủng sinh Vinhsơn Nguyễn Văn Vượng
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010539
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Tri Ân 2
Thuật ngữ viết tắt 3
Dẫn Nhập 4
Chương I: Sơ lược về Kinh Lạy Cha  8
I. Bối cảnh  8
1. Về hình thức 8
2. Về mặt văn chương 10
3. Hoàn cảnh hình thành Kinh Lạy Cha 10
II. Bố cục Kinh Lạy Cha 13
III. Tầm quan trọng của Kinh Lạy Cha 14
1. Kinh Lạy Cha, kinh ở tâm điểm Sách Thánh 14
2. Lời kinh của Chúa  14
3. Lời kinh của Hội Thánh  15
Chương II: Lạy Cha chúng con ở trên trời 16
I. Lạy cha 16
1. Văn chương 16
2. Lạy Cha chỉ có trong kinh nguyện Kitô giáo 16
3. Chúa Giêsu mạc khải Thiên Chúa là Cha 17
II. Cha "chúng con", Đấng ngự trên trời 19
1. Cha “chúng con” 19
2. Đấng ngự trên trời 21
III. Sống tương quan với Cha  22
1. Cầu nguyện với Cha 22
2. Sống thân mật với Thiên Chúa 22
3. Tương quan tốt với mọi người 23
4. Thực hành 23
Chương III: Ba lời cầu xin đầu hướng về Thiên Chúa 26
I. Nguyện Danh Cha cả sáng  26
1. Văn chương 26
2. Ý nghĩa của danh Cha 26
3. Danh Chúa biểu lộ lòng thương xót và thành tín trong kinh Lạy Cha  26
4. Hành động của con người trước Danh Thánh Chúa 27
5. Thực hành 28
II. Nước Cha trị đến  30
1. Văn chương 30
2. Cựu Ước  30
3. Ý nghĩa nước Cha trị đến 30
4. Nước Cha chính là Đức Kitô  31
5. Con người cộng tác mở rộng Nước Cha 31
6. Thực hành 32
III. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 34
1. Văn chương 34
2. Ý Thiên Chúa 35
3. Chúa Giêsu thực hiện ý Chúa Cha 35
4. Con người nhận ra và thực hiện ý của Cha 35
5. Thực hành 36
Chương IV: Bốn lời cầu xin hướng về tha nhân  39
I. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày 39
1. Ý niệm về “bánh” ừong Cựu ước 39
2. Ý niệm “bánh” trong Tân ước  39
3. Hôm nay hằng ngày 39
4. Chủng con 40
5. Lương thực  40
6. Thực hành 45
II. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con   46
1. Các chữ tội ừong Tân Ước  46
2. Ý nghĩa tha thứ trong Cựu ước 47
3. Ý nghĩa tha thứ trong Tân ước 47
4. Xin tha nợ chúng con 47
5. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con 48
6- Thực hành 49
III. Xin cho chúng con khỏi sa chước cám dỗ 50
1. Văn chương 50
2.  Cám dỗ 50
3.  Những trợ giúp chống lại cám dỗ và vượt qua những sự thử thách  51
IV. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ 51
1. Ngữ nghĩa  51
2. Sự dữ 52
3. Sự dữ nằm trong bản tính con người  52
4. Thống nhất nội tâm con người 52
5. Thực hành 53
Kết luận  56
Thư mục 59
Mục lục 60