Linh mục Giáo phận sống ba Lời khuyên Phúc âm theo Sắc lệnh Presbyterorum ordinis của Công đồng Vaticanô II
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Thiền
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010576
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 9
Chương I: Ba lời khuyên phúc âm dưới nhãn quan thần học và các giáo huấn 12
I. Nền tảng các lời khuyên Phúc Âm 12
1. Nền tảng Thánh Kinh 13
2. Nền tảng Giáo Luật 14
3. Nền tảng Thần Học 14
II. Bản chất của các lời khuyên Phúc Âm 15
III. Mục đích và ý nghĩa của các lời khuyên Phúc Âm 17
1. Đức vâng phục 17
1.1. Mục đích 17
1.2. Ý nghĩa thần học 18
2. Đức Khiết Tịnh 19
2.1.  Mục đích 19
2.2. Ý nghĩa thần học 20
3. Đức Khó Nghèo 21
3.1. Mục đích 21
3.2. Ý nghĩa thần học 21
IV. Ba lời khuyên phúc âm theo tông huấn Pastores Dabo Vobis 22
1. Đức Vâng Phục 24
2. Đức Khiết Tịnh 26
3. Đức Khó Nghèo 27
Chương II: Ba lời khuyên Phúc Âm là những đòi buộc thiêng liêng theo sắc lệnh Presbyterorum Ordinis  
I. Tổng quan về sắc lệnh Presbyterorum Ordinis 29
1. Bối cảnh ra đời 29
2. Bố cục sắc lệnh 30
3. Nội dung chính của sắc lệnh 30
II. Những đòi buộc thiêng liêng theo sắc lệnh Presbyterorum Ordinis 33 
1. Đức vâng phục 33
1.1. Khía cạnh bản thể học 33
1.2. Sự vâng phục chiến thắng sự bất tuân nguyên thuỷ 34
1.3. Vâng phục trong việc thi hành thánh ý Chúa 35
1.4. Vâng phục trong việc hiệp thông với Giáo Hội 35
2. Đức khiết tịnh 38
2.1. Quy chế chung của đời sống độc thân 38
2.2. Tính chính đáng của đời sống độc thân thánh hiến 40
2.3. Độc thân thánh hiến trong Giáo Hội La Mã 42
3. Đức Khó Nghèo 48
3.1. Khó nghèo theo gương Chúa Kitô 48
3.2. Cách sống khó nghèo trong đời thánh hiến 49
3.3. Nếp sống giản dị 50
3.4. Quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân 52
3.5. Theo gương Chúa Giêsu, các Tông đồ và các thánh 54
Chương III: Sống ba lời khuyên Phúc âm 
 
qua các mối tương quan cụ thể của Linh mục  
I. Linh mục và các mối tương quan 55
1. Tương quan với Thiên Chúa 55
2. Tương quan với Đức Giám Mục 56
2.1. Tương quan trong tình huynh đệ 56
2.2. Những thải độ ứng xử, cử chỉ và lời nói với Đức Giám Mục 57
3. Tương quan với Linh Mục Đoàn Giáo Phận 59
3.1. Với những Linh Mục đàn anh 60
3.2. Với những Linh Mục đàn em 61
4. Tương quan với các nữ tu và người khác phái 62
5. Tương quan với giáo dân 65
II. Những thách đố khi sống ba lời khuyên Phúc Âm 69
1. Đức vâng phục 69
1.1. Quyền lực 69
1.2. Chủ nghĩa cá nhân 70
1.3. Kiêu căng 71
2. Đức Khiết Tịnh 72
2.1. Xung động bản năng tự nhiên 73
2.2. Tác động ngoại cảnh 74
2.3. Những xu hướng lệch lạc 74
2.4. Khủng hoảng huynh đệ và cộng đoàn 75
3. Đức khó nghèo 77
3.1. Chủ nghĩa hưởng thụ 77
3.2. Lối sống trưởng giả 79
3.3. Đời sống đức tin thiếu trưởng thành 79
III. Những giải pháp khi thực thi ba lời khuyên Phúc Âm 80
1. Đức vâng phục 81
1.1. Khiêm tốn 82
1.2. Cầu nguyện nhận ra thánh ý của Thiên Chúa 82
2. Đức khiết tịnh 83
2.1. Khôn ngoan và cẩn trọng 84
2.2. Tự chủ bản thân 84
2.3. Không sợ hãi 85
3. Đức khó nghèo 86
3.1. Mặc lấy cái nghèo của Đức Kitô 86
3.2. Tái xác định động lực 86
3.3. Thanh thoát với vật chất 87
3.4. Phút hồi tâm 87
Kết luận 88
Thư mục 90