Đức Maria, mẫu gương khiêm nhường cho đời sống linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Kình
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013993
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢNG CHÚ THÍCH  4
DẪN NHẬP  5
CHƯƠNG 1 8
NHÂN ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG TRONG KINH THÁNH  8
1. Tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường  8
1.1. Định nghĩa  8
1.2. Tầm quan trọng  10
1.3. Lợi ích của khiêm nhường 14
2. Những nhân vật khiêm nhường điển hình trong Kinh Thánh Cựu ước  17
2.1. Tổ phụ Abraham 17
2.2. Thủ lãnh Môsê  19
2.3. Vua Đa vít  22
3. Những nhân vật điển hình trong Kinh Thánh Tân ước   24
3.1. Thánh Gioan Tiền Hô  25
3.2. Bà thánh Elisabeth  27
3.3. Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại  29
CHƯƠNG II  34
ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG  34
1. Sự khiêm nhường của Đức Maria trong Kinh Thánh  34
1.1. Trong mầu nhiệm Giáng Sinh  34
1.2. Trong sứ vụ rao giảng công khai của Chúa Giêsu  44
1.3. Trong mầu nhiệm Vượt Qua  49
2. Sự khiêm nhường của Đức Maria được tôn vinh trong truyền thống Hội thánh  55
2.1. Qua các Giáo phụ  55
2.2. Qua các Huấn quvền  57
2.3. Qua các Công đồng 61
3. Khiêm nhường nền tảng của nhân đức Tin, cậy, mến của đức Maria  63
3.1. Khiêm nhường, nền tảng của đức Tin  63
3.2. Khiêm nhường, nền tảng của nhân đức Cậy  66
3.3. Khiêm nhường, nền tảng của nhân đức Mến  68
CHƯƠNG III  72
LINH MỤC NOI GƯƠNG MẸ MARIA SỐNG KHIÊM NHƯỜNG  72
1. Trong tương quan với Thiên Chúa 72
1.1. Siêng năng cầu nguyện  72
1.2. Thực hành Lời Chúa  75
1.3. Sống thánh thiện trong việc cứ hành các Bí tích  77
2. Trong tương quan với tha nhân  82
2.1. Sống hiền lành và gần gũi với đoàn chiên  82
2.2. Sống tinh thần phục vụ  84
2.3. Sống tinh thần truyền giáo  86
3. Trong tương quan với chínhmình  89
3.1. Sống ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo vâng phục  89
3.2. Sùng kính Đức Mẹ  95
3.3. Một vài mẫu gương sống của linh mục có lòng yêu mến Đức Mẹ   100
KẾT LUẬN  103
TÀI LIỆU THAM KHẢO 106