Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (x. Ga 15, 12-17)
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Đức Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015897
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 29
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2
DẪN NHẬP 3
CHƯƠNG I: TÌNH YÊUTRONG CHIỂU KÍCH THẦN HỌC KINH THÁNH 5
1. Khái niệm 5
1.1. Tình yêu trong ngôn ngữ Do thái 5
1.2. Tình yêu trong ngôn ngữ Hy Lạp 6
1.3. Tình yêu trong Tiếng Việt 7
2. Cựu ước.. 8
2.1. Tình yêu của Thiên Chúa 8
2.2. Tình yêu của con người 10
2.2.1. Tình yêu con người đối với Thiên Chúa 10
2.2.2. Tình yêu của con người đối với con người 11
3. Tân Ước 14
3.1. Cách sử dụng thông thường 14
3.2. Tình yêu của Thiên Chúa 15
3.2.1. Tình yêu nội tại của Thiên Chúa 15
3.2.2. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người 17
3.2.3. Tình yêu Con Một đối với con người 17
3.3. Tình yêu của con người 19
3.3.1. Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa 19
3.3.2. Tình yêu của con người đối với con người 19
CHƯƠNG II. “ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM” (x. Ga 15,12-17) 21
1. Khái quát Tin mừng Gioan 21
1.1. Tác giả, độc giả và thời gian biên soạn 21
1.1.1. Tác giả 21
1.1.2. Độc giả 22
1.1.3. Địa điểm và thời gian biên soạn 23
1.2. Nét độc đáo trong văn chương Gioan 24
1.3. Cấu trúc 24
1.4. Một vài tư tưởng chính 25
1.4.1. Kitô học nhập thể 25
1.4.2. Giáo hội học 26
1.4.3. Thánh Linh học 27
2. Lời dạy yêu thương của Đức Giêsu 28
2.1. Tìm hiểu bản văn Ga 15,12-17 28
2.1.1. Vị trí bản văn 28
2.1.2. Bản văn Ga 15,12-17 29
2.1.3. Cấu trúc bản văn Ga 15,12-17 31
2.2. Chú giải 31
2.2.1. Điều răn của Đức Giêsu Ga 15,12 31
2.2.2. Tình yêu cao cả: hy sinh mạng sống Ga 15,13 34
2.2.3. Dấu hiệu của tình bạn hữu Ga 15,14-15 35
2.2.4. Các môn đệ được chọn và sai đi Ga 15,16 38
2.2.5. Huấn lệnh yêu thương Ga 15,17 40
3. Đức Giêsu tình yêu hiến dâng 41
3.1. Sự nhập thể của Ngôi Lời 41
3.2. Cuộc thương khó và sự phục sinh 43
3.3. Các phép lạ của Đức Giêsu 45
3.4. Việc giảng dạy 46
CHƯƠNG III. LINH MỤC YÊU THƯƠNG NHƯ ĐỨC KITÔ 47
1. Yêu thương - một đòi hòi trong đời sống linh mục 47
1.1. Nền tảng của tình yêu trong đời sống linh mục 47
1.1.1. Bí tích Rửa Tội 47
1.1.2. Bí tích Truyền Chức Thánh 48
1.1.3. Sứ vụ của mục tử 49
1.2. Thách đố sống yêu thương 49
1.2.1. Chủ nghĩa cá nhân 49
1.2.2. Chủ nghĩa hưởng thụ 50
1.2.3. Chủ nghĩa công chức 51
1.2.4. Chủ nghĩa giáo sĩ trị 52
2.1. Những cách thức tăng trưởng tình yêu trong đời linh mục 55
2.1.1. Cầu nguyện 55
2.1.2. Ý thức căn tính 57
2.1.3. Khiêm nhường 58
2.2. Linh mục biểu lộ tình yêu trong sứ vụ 59
2.2. Tương quan với tha nhân 59
2.2.2. Hy sinh phục vụ 63
2.2.3. Lòng nhiệt thành 64
3. Một số mẫu gương sống yêu thưong 66
3.1. Linh mục Maximilianô Kolbe 66
3.2. Đức cha Jean Cassaigne 68
KẾT LUẬN  70
DANH MỤC TÀI UỆU THAM KHẢO 73