Đức hiếu thảo nơi cuộc đời của các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ninh Trần Duy Bích
Ký hiệu Tác giả: TR-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013172
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 81
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích