Việc giáo dục đạo đức cho người trẻ tại Việt Nam ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Văn Chung
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013835
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 42
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhận xét của giáo sư hướng dẫn i
LỜI TRI ÂN ii
MỤC LỤC iii
CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DẪN NHẬP vi
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 1
1. Quan điểm xưa 1
1.1. Coi trọng đạo đức 1
1.1.1. Khái niệm 1
1.1.2. Quan niệm bình dân 1
1.1.3. Nho giáo 2
1.2. Đề cao nền nếp gia phong 3
1.2.1. Giáo nhi ngày xưa 3
1.2.2. Phương pháp giáo dục trong gia đình 4
1.3. Chữ hiếu 5
1.3.1. Ơn nghĩa sinh thành 5
1.3.2. Gương hiếu thảo 6
1.4. Trong văn học dân gian và văn học thành văn 7
2. Quan điểm hiện đại 8
2.1. Đạo đức trong một xã hội thực dụng 8
2.1.1. Đề cao vật chất 9
2.1.2. Ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng Phương Tây 9
2.2. Cái nhìn mở rộng 10
2.2.1. Nền giáo dục đa chiều 10
2.2.2. Giáo nhi thời nay 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC GIỚI TRẺ 12
1. Một thế hệ người trẻ mất định hướng sống 12
2. Tình trạng bạo lực 14
2.1. Gia đình 14
2.2. Học đường 15
2.3Xã hội 16
3. Giới trẻ và các vấn đề xã hội 17
3.1. Tính dục 17
3.2. Di dân 18
3.3. Tệ nạn xã hội 19
4. Một vài nhận định 20
4.4. Giới trẻ thiếu nền tảng giáo dục từ gia đình 20
4.1.1. Trách nhiệm của cha mẹ 20
4.1.2. Gia huấn 21
4.1.3. Phương pháp giáo dục 21
4.2. Nền giáo dục thiếu quân bình 22
4.2.1. Đề cao tri thức 23
4.2.2. Phương pháp giáo dục 24
4.3. Xã hội 25
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP  26
1. Giáo dục tại gia đình 26
1.1. Cha mẹ cần thay đổi 26
1.2. Gia phả, cúng giỗ, tinh thần gia tộc 28
1.3. Tiếp thu, duy trì 29
1.4. Chấn chỉnh nề nếp gia phong 30
2. Nền giáo dục quân bình 31
2.1. Các quan điểm tiến bộ về giáo dục 31
2.1.1. Tâm lý lứa tuổi 31
2.1.2. Gương giáo dục hiệu quả 33
2.1.3. Cải cách giáo dục 35
3. Hành trang cho người trẻ 36
3.1. Kỹ năng sống 36
3.2. Tạo dựng niềm tin 38
3.3. Giáo huấn của Giáo hội và giáo nền giáo dục Kitô giáo 39
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 42