Rước trong lễ hội văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng và rước của người Công giáo Bùi Chu
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đỗ Văn Đỉnh
Ký hiệu tác giả: DO-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008151
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 45
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 3
I. Rước trong lễ hội văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng 4
A. Lễ hội trong văn hóa Việt Nam vùng đồng bằng sông Hồng 4
1. Nguồn gốc của lễ hội 4
2. Đặc điểm của lễ hội văn hóa Việt Nam vùng đồng bằng sông Hồng 6
B. Đặc trưng và ý nghĩa của cuộc rước trong lễ hội văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng 10
1. Đặc trưng 10
2. Ý nghĩa 15
C. Một vài cuộc rước tiêu biểu 17
1. Lễ hội rước Thành Hoàng Tống Hà Hồi 17
2. Lễ hội rước nước trên sông Hồng 18
II. Rước của người Công giáo ở Bùi Chu 19
A. Giáo phận Bùi Chu: Nếp sống đạo và các cuộc rước 21
1. Nếp sống đạo của người Công giáo Bùi Chu 21
2. Rước và cách thức tổ chức cuộc rước 22
B. Vai trò và phân loại rước của người Công giáo Bùi Chu 24
1. Vai trò của cuộc rước 24
2. Phân loại các cuộc rước của người Công giáo Bùi Chu 26
C. Một vài cuộc rước tiêu biểu 30
1. Cuộc rước Thánh Quan Thầy của giáo xứ Sa Châu 30
2. Cuộc rước dâng hoa kính Đức Mẹ của giáo xứ Ninh Cường 32
III. Tương quan giữa rước trong lễ hội văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng và rước của người Công giáo Bùi Chu 33
A. Hội nhập văn hóa trong các cuộc rước của người Công giáo Bùi Chu 33
1. Những yếu tố văn hóa tiêu biểu trong các cuộc rước 33
2. Giá trị tôn giáo cuộc rước 36
B.Vai trò của cuộc rước với đức tin Công giáo và bản sắc dân tộc 39
1. Vai trò của rước trong lễ hội văn hóa đối với đức tin Công giáo 39
2. Vai trò của rước nơi người Công giáo Bùi Chu đối với bản sắc văn hóa dân tộc 40
C. Vài nhận định về các cuộc rước của người Công giáo Bùi Chu hiện nay 42
1. Điểm tích cực 42
2. Điểm tiêu cực 43
3. Rước trong bối cảnh xã hội công nghiệp hóa và hiện đại hóa hôm nay 45
KẾT LUẬN 47
THƯ MỤC THAM KHẢO 48