Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Cảnh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008245
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 43
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Chương I:TÌM VỀ CỘI NGUỒN 3
1. Truyền thống tôn sư trọng đạo 3
2. Nguồn gốc 5
2.1. Sự ra đời của chữ viết 5
2.2. Ảnh hưởng của Nho giáo 8
2.3. Lòng tự tôn dân tộc 11
3. Ý nghĩa 12
Chương II: TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM XƯA 13
1. Hình ảnh người thầy giáo xưa 13
2. Hình ảnh người học trò 18
3. Quan hệ thầy trò  trong truyền thống xưa 20
3.1. Lễ khai tâm 20
3.2. Tình cảm thầy trò 22
Chương III: TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI 27
1. Tiếp nối truyền thống 27
2. Thực trạng 33
2.1. Điều kiện hình thành quan hệ thầy trò thời nay 33
2.2. Những nạn nứt trong quan hệ thầy trò 36
3.1. Nhận định và đóng góp 38
3.1. Nhận định 38
3.2. Đóng góp 39
Tài liệu tham khảo 41
Mục lục 42
Lời tri ân 43