Thực trạng sống thử của sinh viên Việt Nam hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Cao Duy Giáo
Ký hiệu tác giả: CA-G
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008610
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 41
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN NỘI DUNG 7
1. TỔNG QUAN VỀ SỐNG THỬ 7
1.1. Khái niệm về sống thử 7
1.1.1. Bách Khoa Toàn Thư Wiki 7
1.1.2. Theo kiến thức giới tính ngày nay 7
1.1.3. Theo nhà nghiên cứu về gia đình 7
1.1.4. Theo từ điển Từ và Ngữ Việt Nam 7
1.2. Một số nhận định về sống thử 8
1.2.1. Sống thửu dưới góc nhìn của các nhà xã hội, văn hóa 8
1.2.2. Theo sinh viên 10
1.2.3. Theo Kitô giáo 10
2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỐNG THỬ 12
2.1. Nguyên nhân xã hội 12
2.1.1. Yếu tố văn hóa  12
2.1.2. Yếu tố truyền thông 13
2.1.3. Yếu tố môi trường sống 14
2.2. Do gia đình 16
2.2.1. Do bạo lực gia đình 16
2.2.2. Do ngoại tình của cha mẹ 18
2.2.3. Do giáo dục lỏng lẻo 19
2.3. Do bản thân 21
2.3.1. Phong trào yêu nhanh sống gấp 21
2.3.2. Thích sống cuộc sống hưởng thụ 22
3. MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ 23
3.1. Mặt tích cực 23
3.1.1. Tích cực trong tình yêu 23
3.1.2. Có kinh nghiệm trong tình yêu 24
3.1.3. Hiểu nhau hơn 25
3.2. Hậu quả của sống thử 26
3.2.1. Ảnh hưởng đối với bản thân 27
3.2.1.1. Về tinh thần 27
3.2.1.2. Về thể xác 28
3.2.1.3. Ảnh hưởng tới tương lai 28
3.2.2. Ảnh hưởng tới xã hội 29
3.2.2.1. Trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống 29
3.2.2.2. Làm gia tăng tình trạng nạo phá thai 30
3.2.2.3. Ảnh hưởng đến an ninh 31
3.2.2.4. Làm bệnh dịch lây lan nhanh 32
3.2.3. Về đời sống đạo đức luân lý 33
PHẦN KẾT LUẬN 35
1. NHỮNG ĐỀ XUẤT MANG TÍNH KHUYẾN NGHỊ 35
1.1. Đối với gia đình 35
1.2. Đối với nhà trường 36
1.3. Đối với xã hội 37
1.4. Đối với sinh viên 38