Liệu chữ "Trời" trong văn hóa Việt có phản ánh đôi nét chữ "Thiên Chúa" của người Tây Phương
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đỗ Viết Long
Ký hiệu tác giả: DO-L
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008181
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập
Chương 1: Chữ "Trời" hàm ẩn nội dung nào trong văn hóa Việt? 
I. Chữ "Trời" trong văn hóa Trung Quốc
1. Lão giáo
2. Khổng giáo
II. Chữ "Trời" trong văn hóa Việt
1. Chữ "Trời" trong ca dao, tục ngữ
2. Chữ "Trời" trong truyện cổ tích 
3. Chữ "Trời" trong kí sử văn chương
4. Chữ "Trời" trong văn học chữ Nôm
5. Chữ "Trời" trong tiếng gọi bình dân
6. Chữ "Trời" trong tín ngưỡng dân gian
Chương 2: Chữ "Thiên Chúa" của người Tây phương mang nội dung nào?
I. Kinh Thánh 
II. Chữ "Thiên Chúa" trong triết thần Tây Phương
III. "Thiên Chúa" qua ngôn ngữ bản thể 
IV. "Thiên Chúa" qua ngôn ngữ Nguyên Nhân của vũ trụ 
Chương 3: Đối chiếu giữa chữ "Trời" với chữ "Thiên Chúa" có những điểm giống và khác nhau 
I. Những điểm giống và khác nhau giữa chữ "Trời" với chữ "Thiên Chúa" 
1. Lối dùng chữ "Trời" của người Việt 
2. Lối dùng chữ "Thiên Chúa" của người Tây phương