Đạo hiếu nơi người Công giáo Việt Nam hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Lương Văn Thuyên
Ký hiệu tác giả: LU-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008147
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 34
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 3
DẪN NHẬP 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2. Mục đich 5
3. Kết cấu bài luận 7
NỘI DUNG 8
1. ĐẠO HIẾU TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM 8
1.1. Nguồn gốc 8
1.2. Nội dung 9
1.3. Thực hành đạo hiếu 10
1.3.1. Khi cha mẹ còn sống 11
1.3.2. Khi cha mẹ qua đời 12
2. ĐẠO HIẾU TRONG KITÔ GIÁO 13
2.1. Trong Kinh Thánh 13
2.1.1. Cưc ước 13
2.1.2. Tân ước 16
2.2 Huấn quyền 17
2.2.1.Trước Công Đồng Vaticanô 17
2.2.2. Sau Cồng Đồng Vatiacanô 19
2.3. Giáo hội Việt Nam 20
3. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẠO HIẾU TRONG KINH THÁNH VỚI ĐẠO HIẾU TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM 22
3.1. Dưới khía cạnh đạo đức 24
3.2. Dưới khía cạnh Tôn giáo 26
3.3. Kitô hữu Việt Nam, chứng nhân lòng đạo hiếu 26
3.3.1. Những thách đố của thời đại trong việc thực hành đạo hiếu 27
3.3.2. Trở nên muối cho đời và cho ánh sáng cho trần gian 29
KẾT LUẬN  
THƯ MỤC