Hành động đi theo bản tính
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Phong
Ký hiệu tác giả: VU-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008711
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
NỘI DUNG 7
I. HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 7
1. Định nghĩa hành động con người 7
2. Các yếu tố hình thành nên một hành động của con ngưòi 8
a. Yếu tố thứ nhất của hành động nhân linh: Ỷ thức 8
b, Yếu tố thứ hai của hành động nhân lỉnh: Tự do 10
II. BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI 11
1. Quan niệm của Á Đông 12
a, Quan điếm của người Việt 13
b, Quan điếm của Mạnh Tử 14
c, Quan điếm của Tuân Tử 15
2. Quan niệm của Tây Phương 17
a, Socrates 18
b, David Hume 18
c, Phái Khắc Kỷ 21
d, Martin Heidegger 22
3. Khái niệm bản tính nơi một vài tôn giáo lớn 24
a, Phật Giáo 24
b, Thiên Chúa Giáo 26
III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÀNH ĐỘNG VÀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI 28
1. Hành động đi theo bản tính 28
2. Có thể làm thay đổi bản tính không? 31
KÉT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36