Những vấn đề cơ bản của triết học
Tác giả: S. E. Frost, JR, Ph. D
Ký hiệu tác giả: FR-S
Dịch giả: Đông Hương
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000825
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002904
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007193
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 347
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Lời giới thiệu 7
Chương I: Bản chất của vũ trụ 13
Chương II: Vị trí con người trong vũ trụ 74
Chương III: Cái thiện là gì và cái ác là gì 108
Chương IV: Bản chất của Chúa 135
Chương V: Định mệnh chống lại ý chí tự do 168
Chương VI: Linh hồn và sự bất tử 200
Chương VII: Con người và nhà nước 225
Chương VIII: Con người và giáo dục 263
Chương IX: Ý thức và vật chất 286
Chương X: ý tưởng và Tư Duy 310
Kết Luận 331
Tiểu sử tóm tắt 334