Văn hóa ứng xử trong gia đình xưa nay tại đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Khương
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008184
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 39
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
Chương 1: Tổng quan về văn hóa ứng xử trong gia đình tại đồng bằng sông Hồng 4
1.1.Khái niệm 4
1.1.1. Văn hóa 4
1.1.2. Văn hóa ứng xử 6
1.2. Văn hóa xứng xử trong gia đình trước năm 1945 7
1.2.1. Quan niệm 7
1.2.2. Đặc điểm 10
1.3. Văn hóa ứng xử trong gia đình sau năm 1954 12
1.3.1. Quan niệm 12
1.3.2. Đặc điểm 13
Chương 2: Thực trạng văn hóa ứng xử trong gia đình hiện nay tại đồng bằng sông Hồng 17
2.1. Các mối tương quan trong gia đình 18
2.1.1. Vợ - chồng 18
2.1.2. Cha mẹ - con cái 20
2.1.3. Mẹ chồng - nàng dâu 24
2.1.4. Cha mẹ và con rể 25
2.1.5. Ông bà - cháu chắt 26
2.1.6. Anh chị em với nhau 27
Chương 3: Nhận định và đóng góp cho văn hóa ứng xử nơi gia đình hiện nay tại đồng bằng sông Hồng 29
3.1. Nhận định 29
3.1.1. Những điểm tích cực 29
3.1.2. Những điểm tiêu cực 30
3.2. Những đóng góp 31
3.2.1. Những việc mỗi thành viên trong gia đình cần làm 31
3.2.2. Phép lịch sự hằng ngày 32
3.2.3. Một số nguyên tắc trong văn hóa ứng xử 33
3.2.4. Những lời khuyên về rèn luyện hành vi ứng xử 34
KẾT LUẬN 37
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 39