Chữ nhẫn của người Việt xưa và nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Văn Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008606
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 39
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  DẪN NHẬP 4
  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CHỮ "NHẪN" 6
1. KHÁI NIỆM "NHẪN" 6
1.1. Nghĩa chiết tự 6
1.2.  Nghĩa nội hàm 7
2.  PHÂN LOẠI "NHẪN" 
2.1.  Nhẫn nhục
2.2. Nhẫn nại 10 
2.3.  Nhẫn nhịn  11 
  CHƯƠNG II: CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI VIỆT XƯA VÀ NAY  
1. QUAN NIỆM VỀ CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI XƯA 14 
1.1.  Nho giáo 15 
1.2.  Phật giáo  16 
1.3.  Đạo giáo  17 
2.  CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG XÃ HỘI HÔM NAY  18 
2.1.  Trong đời thường  18 
2.1.1. Đời sống Gia đình 19 
2.1.2.  Đời sống Xã hội  22 
2.2.  Trong đời sống Tâm linh  24 
  CHƯƠNG III: LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HÀNH CHỮ NHẪN TRONG CUỘC SỐNG   
1. PHƯƠNG DIỆN NHÂN BẢN 28
2. PHƯƠNG DIỆN TÂM LINH 30
  KẾT LUẬN 35
  THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38