Quá trình hình thành nhân cách con người theo lối nhìn phân tâm học
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Vũ Văn Hiệp
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008709
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 44
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dn nhập 1
Chương I. Quá trình hình thành nhân cách theo tâm lý học chiều sâu 4
1. Quá trình hình thành nhân cách theo học thuyết của Sigmund Freud 5
a. Tiểu sử Sigmund Freud 5
b. Học thuyết 6
c. Nhận định cá nhân 11
2. Quá trình hình thành nhân cách theo học thuyết của Erich Erikson 14
a. Tiểu sử Erich Erikson 14
b. Học thuyết 15
c. Nhận định cá nhân 23
3. Quá trình hình thành nhân cách theo học thuyết của Carl Gustave Jung 25
a. Tiểu sử Carl Gustave Jung 25
b. Học thuyết 26
c. Nhận định cá nhân 31
Chương II. Áp dụng 33
1. Cho một chủng sinh 33
2. Cho các bậc cha mẹ trong gia đình 36
3. Cho con cái trong gia đình 39
Tổng kết 41
Tài liệu tham khảo  43