Dissertations philosophiques
Phụ đề: 120 dissertations ou plans développés
Tác giả: Paul Foulquié, A. Texier
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004378
Nhà xuất bản: L'École
Năm xuất bản: 1940
Khổ sách: 22
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích