Con người dưới cái nhìn của Descartes
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Vĩnh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008154
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 39
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1: DESCARTES: CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP 5
1. Bối cảnh lịch sử triết học - khoa học  
2. Thân thế và sự nghiệp của Descartes 10
CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI DƯỚI CÁI NHÌN CỦA DESCARTES  
1. "Tôi" có hiện hữu không? Từ COGITO đến SUM và qua EXISTO 13
2. Tôi hiện hữu thế nào? 21
3. Con người có hiện hữu không? 27
CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA DESCARTES VỀ QUAN NIỆM CON NGƯỜI  
1. Vị trí của Descartes trong lịch sử triết học 34
2. Quan niệm về con người 36
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO