Vấn đề tôn kính tổ tiên trong công cuộc truyền giáo tại An Bài
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Chiến
Ký hiệu tác giả: PH-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008276
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 44
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lý do chọn đề tài 1
Mục đích hướng tới 3
Dẫn nhập 5
A. VÀI NÉT CHÍNH YẾU VỀ HỘI NHÂP VĂN HÓA 8
I. Văn hóa dưới cái nhìn của con người thời nay 8
1. Văn hóa, một từ ngữ có nhiều nghĩa 8
2. Văn hóa, một khái niệm có nhiều định nghĩa 8
3. Giá trị tâm linh, một bước tiến dài trong khái niệm văn hóa 12
4. Giáo hội Công giáo nói gì về văn hóa 12
II. Hội nhập văn hóa 13
1. Định nghĩa 13
a. Hội nhập 13
b. Hội nhập văn hóa 14
2. Vai trò của hội nhập văn hóa 15
3. Lợi ích của hội nhập văn hóa 17
4. Những điều kiện 17
B. KHÁI QUÁT CÔNG CUỘC HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG VẤN ĐỀ TÔN KÍNH TỔ TIÊN TẠI VIỆT NAM 19
I. Sự đóng góp của hội nhập văn hóa 19
1. Tác động của hội nhập văn hóa 19
2. Ảnh hưởng của hội nhập văn hóa trong việc thờ kính tổ tiên tại Việt Nam 20
Trước Vaticano II  
a. Nhìn nhận và ứng sử của Công giáo khi du nhập vào Việt Nam tới Vaticano II 20
b. Đạo Công giáo và những hiểu lầm đáng tiếc 21
c. Bài học kinh nghiệm 22
 Sau Vaticano II  
a. Những hướng đi rộng mở tới tục lệ thờ kính tổ tiên   24
b. Phản ứng của Công giáo với tín ngưỡng thờ kính tổ tiên   25
II. Các nhà truyền giáo nói gì về tập tục tôn kính tổ tiên tại Việt Nam 26 
1. Ý kiến của Cha Đắc Lộ 36 
2. Hai ý kiến của Cha Juan de La Paz O.P và Đức Cha Martin Labbé M.E.P 27 
3. Tầm quan trọng của hội nhập văn hóa 28
C. VẤN ĐỀ THỜ KÍNH TỔ TIÊN TẠI AN BÀI 30
I. Trở về nguồn 30
II. Hiện trạng ngày nay 32
III. Một vài nghi thức liên quan đến tập tục tôn kính tổ tiên tại Giáo xứ 34
1. Về tang chế 34
2. Những ngày giỗ kỵ 36
3. Cách sắp xếp bàn thờ 37
4. Một vài nhận định 37
IV. Một vài đề xuất theo hướng hội nhập văn hóa 37
1. Trở về nguồn 37
2. Thanh lọc các giá trị 38
3. Thích ứng với thời đại 39
Kết luận 40
Thư mục tham khảo