Minh triết thiêng liêng
Tác giả: Hamvas Béla
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002451
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Kitô giáo và truyền thống 7
2. Sách Phúc âm và các thư tín 95
3. Chống Kitô 187
4. Androgen 321
5. Logic hợp nhất (một số phần) 419