Philosophy made simple
Tác giả: Richard H. Popkin, Avrum Stroll
Ký hiệu tác giả: PO-R
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003257
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích