Tìm lại lời ru
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008152
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. DẪN NHẬP 3
B. NỘI DUNG 6
I.SỰ RA ĐỜI, ĐẠC ĐIỂM ÂM NHẠC, PHƯƠN TRONG TIỆN THỰC HÀNH VÀ Ý NGHĨA CỦA HÁT RU TRONG ĐỜI SỐNG 6
1. Sự ra đời của hát ru 6
2. Đặc điểm âm nhạc trong lời hát ru 8
3. Phương tiện thực hành hát ru 13
4. Ý nghĩa của hát ru trong đời sống 17
4.1. Ý nghĩa thể lý 17
4.2. Ý nghĩa nhân văn 20
II. THỰC TRẠNG, HƯỚNG BẢN TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÁT RU  
1. Thực trạng của hát ru 26
2.Hướng bảo tồn và phát triển hát ru 28
C. KẾT LUẬN 33
D. THƯ MỤC THAM KHẢO 37