Bàn về hiện tượng tục hóa trong liên hệ với tự do của con người
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Văn Cương
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008183
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 41
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. DẪN NHẬP 1
B. NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I: BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG TỤC HÓA  
I. Ý niệm và sự khai sinh của lý thuyết tục hóa 3
1. Nghĩa từ nguyên 3
2. Sự khai sinh của lý thuyết tục hóa 6
II. Cấp độ biểu hiện của hiện tượng tục hóa 9
1. Bình diện cá nhân 9
2. Bình diện định chế và tổ chức 10
3. Bình diện xã hội 11
III. Một vài biểu hiện và não trạng mới của hiện tượng tục hóa 12
CHƯƠNG II: BÀN VỀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI  
I. Hiểu về tự do như thế nào? 16
1. Con người có tự do hay không? 16
2. Ý niệm về tự do 17
II. Bản chất của tự do là gì? 22
1. Dựa theo bản chất của ý chí 22
2. Dựa vào tương quan xã hội 23
3. Phân loại tự do 23
III. Tự do và trách nhiệm 24
CHƯƠNG III: HIỆN TƯỢNG TỤC HÓA VỚI TỰ DO CỦA CON NGƯỜI  
I. Phải chăng "tự do" là nguyên nhân của hiện tượng "tục hóa"? 26
1. Tự do xác lập quyền tự trị cho con người 28
2. Tự do gây ra những biến thể tôn giáo 31
II. Kinh nghiệm siêu việt về tự do và sự mở ra cho sứ vụ 33
1. Kinh nghiệm siêu việt về tự do 34
2. Kinh nghiệm mở ra cho sứ vụ 36
C. LỜI KẾT 38
D. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40