Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách con cái Việt Nam hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Kình
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008440
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 41
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 1
Dẫn nhập 3
Chương I: Hiện trạng của gia đình trong việc giáo dục nhân cách hiện nay 5
I. Khát quát chung về nhân cách 5
1. Khái niệm: Nhân cách là gì? 5
2. Các yếu tố cấu tạo nhân cách 5
3. Sự hình thành và phát triển nhân cách 6
II. Hiện trạng của gia đình trong việc giáo dục nhân cách hiện nay 8
1. Sự nhìn nhận chưa đúng của gia đình trong việc giáo dục nhân cách 8
2. Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ môi trường xung quanh 11
Chương II: Tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục nhân cách con cái 16
I. Tầm quan trọng của việc giáo dục 16
1. Khái niệm giáo dục 16
2. Giáo dục theo quan điểm xã hội 17 
3. Giáo dục theo quan điểm Kitô giáo 18
II. Tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục nhân cách con cái 20
1. Quyền và bổn phận của gia đình đối với con cái 20
2. Chức năng của gia đình 22
3. Gia đình là trường học đầu tiên để giáo dục nhân cách con cái 24
Chương III: Một số định hướng cho gia đình trong việc giáo dục nhân cách con cái theo Giáo hội Công giáo 27
I. Phương pháp giáo dục 27
1. Gia đình cần hiểu tâm lý con cái 27
2. Gia đình cần giáo dục bằng tình yêu 29
3. Gia đình biết lắng nghe, đồng cảm và tha thứ cho con cái 30
4. Gia đình giáo dục bằng chính đời sống gương sáng của mình 31
II. Gia đình cộng tác với nhà trường, xã hội và Giáo hội trong việc giáo dục nhân cách 33
1. Gia đình cộng tác với nhà trường 33
2. Gia đình cộng tác với xã hội 34
3. Gia đình cộng tác với Giáo hội 35
III. Nhận định và một số đóng góp ý kiến cá nhân 36
1. Gia đình giáo dục con cái sống quan tâm, bác ái với người khác 36
2. Gia đình dạy trẻ có tinh thần hiếu thảo với cha mẹ 36
3. Vai trò của cha mẹ 37
Kết luận 39
Tài liệu tham khảo 41