Giá trị văn hóa trong phong tục trầu cau của người Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Đồng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008212
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 48
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 1
DẪN NHẬP 2
CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ PHONG TỤC TRẦU CAU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 4
I. Nguồn gốc 4
II. Trầu cau nơi quê hương Việt Nam 6
III. Ý nghĩa và công dụng của Trầu Cau 9
1. Ý nghĩa 9
2. Công dụng 10
CHƯƠNG II: GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA PHONG TỤC TRẦU CAU TRONG VĂN CHƯƠNG VÀ ÂM NHẠC VIỆT NAM 12
I. Trầu Cau trong truyện kể dân gian 12
1. Trong sự tích Trầu Cau 12
2. Trong sự tích Tấm Cám 13
3. Trong sự tích Hòn Cau Đầm Trầu 15
4. Trong truyện miếng Trầu Kỳ Diệu 16
5. Trong truyện Đồng tiền Vạn Lịch 17
II. Trầu Cau trong thơ ca và ca dao - tục ngữ 18
1. Trầu Cau trong thơ ca 18
2. Trầu Cau qua ca dao - tục ngữ 21
III. Trầu Cau trong âm nhạc 26
CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHONG TỤC TRẦU CAU QUA ĐỜI SỐNG CỐ TRUYỀN NGƯỜI VIỆT 30
I. Trầu Cau trong một số nghi lễ của người Việt 30
1. Trong lễ cúng mụ 30
2. Trong nghi lễ hôn nhân 31
a. Lễ chạm ngõ 32
b. Lễ ăn hỏi 33
c. Trầu xin dâu 34
3. Trong dịp lễ tết, giỗ chạp 35
II. Trầu Cau trong giao tiếp - ứng xử hằng ngày 35
1. Qua việc mời Trầu tiếp khách 35
2. Qua việc tỏ tình 36
3. Qua việc làm quà biếu 38
III. Trầu Cau trong cách têm trầu - bổ cau và ăn trầu 39
1. Qua cách bổ cau 39
2. Qua cách têm trầu 40
TỔNG KẾT 44
MỤC LỤC 48