Con đường đến với Thượng Đế của người Việt
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phan Văn Uân
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008146
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 29
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TRỜI TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN 8
1. Khái niệm Trời 8
2. Trời trong tiếng gọi dân gian 9
3. Trời trong tục ngữ ca dao 10
4. Trời trong chuyện cổ tích 12
CHƯƠNG II: TRỜI - ĐẤNG SIÊU VIỆT 14
1. Trời- Đấng vĩ đại cao cả 14
2. Trời - Đấng sáng tạo 15
3. Trời - Đấng quan phòng 17
4. Trời - Đáng khoan dung 18
CHƯƠNG III: NHẬN ĐỊNH 19
1. Tại sao người Việt lại tin vào Trời 19
2. Nhận định khách quan 20
3. Nhận định chủ quan 22
CHƯƠNG IV: TỪ TRỜI NGƯỜI VIỆT ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA GIÁO 23
1. Thiên Chúa dưới góc nhìn của Lý học 23
2. Thiên Chúa là tình yêu 24
3. Thiên Chúa là Đấng quan phòng 25
4. Thiên Chúa Đấng giải thoát 26
KẾT KUẬN