Yêu sách tuyệt đối trong Triết học
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phạm Thế Viết
Ký hiệu tác giả: PH-V
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008604
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 31
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Ký hiệu viết tắt 2
  Dẫn nhập 3
  Trình bày 4
1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ YÊU SÁCH TUYỆT ĐỐI 4
1.1 Khái niệm - bản chất của yêu sách tuyệt đối 4
1.2 Những đòi hỏi của yêu sách tuyệt đối 7
1.3 Biểu hiện của yêu sách tuyệt đối 10
2 CON NGƯỜI VÀ YÊU SÁCH TUYỆT ĐỐI 12
2.1 Tính tương đối nơi con người 12
2.2 Khát khao tuyệt đối nơi con người 15
2.3 Những lý do khiến con người khó đạt tới yêu sách tuyệt đối 18
3 YÊU SÁCH TUYỆT ĐỐI TRONG ĐỜI TU 20
3.1 Vai trò, sứ vụ của linh mục 20
3.2 Những thách thức đối với đời tu 23
3.3 Làm thế nào để sống yêu sách tuyệt đối? 26
  KẾT LUẬN 30
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31