Các vấn đề tư tưởng căn bản
Tác giả: Michael W. Alssid, William Kenney
Ký hiệu tác giả: AL-M
Dịch giả: Cao Hùng Lynh
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000952
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 543
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002958
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 543
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005010
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 543
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006657
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 543
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009994
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 543
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
1. Tư tưởng là gì? (Mortime j. Adel) 8
2. Điều cần biết đối với sinh viên năm thứ nhất đại học Yale (Edmund S. Morgan) 16
3. Giáo dục (Albert Einstein) 24
4. Niềm tin của tôi về giáo dục (John Dewey) 30
5. Phép mầu của ngôn ngữ (Lewis Mùmord) 45
6. Tại điểm giới hạn của ngôn ngữ (C . S . Lewis) 54
7. Nhưng từ điển dùng để làm gì? (Bergen Evans) 74
8. Thi ca và thi sĩ (Plato) 87
9. Nghệ thuật hư cấu (Aristotle) 101
10. Ảo niệm bi kịch (Joseph Wood Krutch) 114
11. Sự sống là gì ? (Richard Carrington) 126
12. Khoa học có thể chứng minh khi nào thời gian bắt đầu ? 134
13. Nhau thai của sự sống (Peter Farb) 144
14. Ý nghĩa của sự nhận thức (Joseph Wood Krutch) 160
15. Tôi và Bạn (Martin Buber) 172
16. Văn minh Thiên Chúa giáo là gì? (Christopher Dawson) 180
17. Tư duy thuận lý (James W. Johnson) 199
18. Đôi nét về chủ nghĩa hiện sinh 216
19. Giới thiệu thiền luận 234
20. Tại sao phải là chiến tranh? 249
21. Linh hồn của nghệ thuật 259
22. Phẩm chất của bạc quân vương 271
23. Sự nguy hiểm của truyền thống 284
24. Viết sử 288
25. Edmund G . Ross 296
26. Tự do bất đồng quan điểm 316
27. Quan điểm của phái bảo thủ về con ngườ và xã hội 325
28. Phải chăng lịch sử có một tương lai? 342
29. Sự bế tắc của chủ nghĩa lạc quan My quốc 351
30. Kinh tế và cấu trúc giai cấp 362
31. Đấu tranh giai cấp 368
32. Lao động, niềm vui và giai cấp mới 386
33. Doanh nhân: vị anh hùng hay giơ đầu chịu báng? 396
34. Nhu cầu của các nước nghèo 411
35. Khoa học và phong tục 426
36. Sự thử thách dành cho phụ nữ Mỹ 445
37. Phương pháp nghiên cứa của khoa học 445
38. Ngôn ngữ của khoa học 465
39. Kỹ thuật và sự tiến bộ khoa hoc kỹ thuật 479
40. Thỏa thuận với vũ trụ bao la 490
41. Toán học, tấm gương phản ánh nền văn minh 504
42. Hennrich Schliemann 517
43. Triển vọng của biển cả 529