Có điểm hội ngộ về tâm qua đối thoại liên tôn không?
Tác giả: Chủng sinh Giuse Hoàng Văn Bình
Ký hiệu tác giả: HO-B
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008241
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 36
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THƯ MỤC 1
DẪN NHẬP - CẢM ƠN 3
NỘI DUNG 5
I. CÁC TÔN GIÁO CÙNG HƯỚNG VỀ TÂM 5
1. Nho giáo đề cao tâm 5
a. Khổng Tử với vấn đề chính tâm 5
b. Mạnh Tử với vấn đề tồn tâm
2. Tâm làm chủ nhân vị trong Phật giáo 
a. Tâm theo quan niệm Phật Giáo là một quá trình 
b. Chân tâm và vọng tâm 10 
c. Tu tâm 12 
3. Thực hành tâm như ứng dụng thực tế trong Hội thánh Công giáo 14 
a. Quan điểm của Giáo hội về lương tâm  14 
b. Huấn luyện lương tâm 15
c. Sống với lương tâm  16 
II. ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN NỐI KẾT CÁC TÔN GIÁO 18 
1. Những lý do phải đối thoại?  18 
a. Nhu cầu phải đối thoại  18 
b. Đối thoại để cộng tác với nhau  19 
c. Đối thoại để bổ túc cho nhau  20 
2. Những vấn đề lan giải trong đối thoại liên tôn  21 
a. Nguyên tắc và điều kiện khi đối thoại  21 
b. Vượt qua khó khăn của đối thoại liên tôn tới gặp gỡ nhân vị 24
3. Quan điểm của Giáo hội Công giáo về vấn đề đối thoại liên tôn 26 
a. Các hình thức đối thoại  26 
b. Hướng đi của Hội thánh Công giáo sau Công đồng Vaticanô II 28
III. ĐIỂM GẶP GỠ GIỮA CÁC TÔN GIÁO  30 
1. Vai trò của tâm trong vấn đề đối thoại  30 
2. Kitô hữu gặp gỡ các tín đồ bằng con tim của người Thầy 31 
KẾT LUẬN  34