Giáo dục lương tâm Kitô giáo cho các bạn trẻ trong xã hội Việt Nam hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Bùi Văn Thái
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008265
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 30
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
1. ĐỊNH NGHĨA LƯƠNG TÂM 4
1.1. Theo văn hóa Việt Nam 4
1.2. Theo triết học Đông phương 5
1.3. Triết học Tây phương 5
1.4. Theo Kitô giáo 7
2. GIÁ TRỊ LƯƠNG TÂM 10
2.1. Triết học Đông phương 10
2.1.1. Lương tâm có giá trị tuyệt đối 11
2.1.2. Lương tâm có giá trị tương đối 11
2.2. Triết học Tây phương 12
2.2.1. Lương tâm có giá trị tuyệt đối 12
2.2.2. Lương tâm có giá trị tương đối 12
2.3. Theo Kitô giáo 13
3. GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM 16
3.1. Tại sao phải giáo dục lương tâm 16
3.1.1. Lý do giáo dục lương tâm 16
3.1.2. Thực trạng ngày nay 17
3.2. Giáo dục lương tâm 22
3.2.1. Gia đình 22
3.2.2. Nhà trường 24
3.2.3. Xã hội 24
3.2.4. Giáo hội 25
3.2.5. Bản thân 27
Kết luận 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30