Luận về linh hồn bất tử của con người dưới cái nhìn của Plato
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ngô Văn Đông
Ký hiệu tác giả: NG-Đ
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008634
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 37
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Lời tri ân 1
  Dẫn nhập 2
  CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TƯ TƯỞNG CỦA PLATO 4
1 Sơ lược về cuộc đời của Plato 5
Tư tưởng của Plato 7
2.1 Học thuyết về Ý niệm 8
2.2 Học thuyết về sự Hồi tưởng 9
2.3 Học thuyết về Chính trị 9
2.4 Học thuyết về Đạo đức 10
2.5 Học thuyết về linh hồn bất tử 11
  CHƯƠNG II: LUẬN VỀ LINH HỒN BẤT TỬ CỦA PLATO 12
1 Những tư tưởng đã ảnh hưởng đến Plato 12
1.1 Học thuyết về linh hồn bất tử theo truyền thống Hy Lạp cổ đại 12
1.2 Theo truyền thống Heraclite (Lonia-biến dịch) 13
1.3 Theo trường phái Parmenide (Elec-bất biến) 15
1.4 Tư tưởng triết học của Socrates 16
2 Luận về linh hồn bất tử của con người 17
1.1 Nguồn gốc của linh hồn 18
1.2 Cấu trúc của linh hồn 19
1.3 Luận về linh hồn bất tử 20
1.4 Ước muốn của linh hồn muốn trở về với Thượng Đế 25
   CHƯƠNG III: ẢNH HƯỞNG CỦA HỌC THUYẾT CỦA PLATO 27 
Thời thượng cổ  27 
Thời các giáo phụ, thời Trung cổ nhất là Kitô giáo  29 
Thời Cận đại  30 
   Nhận định các nhân 31 
  Kết luận  34 
  Danh mục sách tham khảo  35 
  Mục lục  37