Lợi ích và nguy hiểm của Internet ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Vinhsơn Nguyễn Văn Vượng
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008535
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
A. Dẫn nhập 8
B. Nội dung 9
I. Những lợi ích 9
1. Học và nắm bắt mọi thông tin qua mạng 9
2. Giảm thiểu thời gian truy tầm và đầu tư sách vở 12
3. Sức khỏe một phần nào đó có được đảm bảo và nâng cao 14
4. Là nhịp cầu nối giúp cho toàn thể nhân loại xích lại gần nhau hơn 16
II. Những mối nguy hiểm 19
1. Tạo nên một thế giới ảo 20
2. Làm gia tăng các tệ nạn xã hội 31
3. Hiểu kiến thức một cách hời hợt, mắc bệnh ỉ lại 39
III. Một số giải pháp 42
1. Từ phía cá nhân 42
2. Phía gia đình 43
3. Phía nhà trường, cơ quan, chính quyền 44
4. Phía nhà lãnh đạo của các tôn giáo 46
Kết luận 46