"Giá trị lao động theo cái nhìn của người Việt ở đồng bằng sông Hồng"
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Văn Trang
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008185
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 31
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG 3
1. Định nghĩa 3
2. Phân loại 3
2.1. Lao động chân tay 5
2.2. Lao động trí óc 7
3. Giá trị 8
3.1. Tạo ra sản phẩm 10
3.2. Nâng cao chất lượng 10
CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ TINH THẦN 10
1. Khái niệm 11
2. Giá trị 12
2.1. Thăng tiến con người 12
2.2.1. Thăng tiến tri thức 13
2.2.2. Thăng tiến đạo đức 13
2.2.3. Nâng cao vị thế 14
2.2. Đáp ứng nhu cầu 15
2.2.1. Xây dựng cộng đồng 16
2.2.2. Hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ 16
CHƯƠNG 3: GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG TÂM LINH 19
1. Khái niệm 19
2. Giá trị 20
2.1. Các Tôn giáo nói chung 21
2.2. Kitô giáo nói riêng 22
2.2.1. Làm con người trở nên giống Thiên Chúa 24
2.2.2. Cộng tác vào chương trình sáng tạo 26
2.2.3. Cộng tác vào chương trình cứu độ 27
KẾT LUẬN 29
1. Sự lệch lạc về lao động hiện nay 29
2. Một vài đóng góp dùng cho quan niệm về lao động 30
Danh mục sách tham khảo 31