Tang lễ trong đời sống văn hóa của người Công giáo giáo xứ Phú Nhai
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Văn Trung
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008553
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu  
1. Lý do chọn đề tài 6
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
4. Phương pháp nghiên cứu 7
5. Kết cấu đề tài 7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ PHÚ NHAI 8
1.1. Vị trí địa lý 8
1.2. Sơ lược lịch sử giáo xứ Phú Nhai 8
1.3. Đôi nét về đời sống văn hóa 10 
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TANG LỄ CỦA NGƯỜI VIỆT  11
2.1. Tang lễ nói chung  11 
2.1.1. Đáp ứng nguyện vọng của người sắp qua đời  11 
2.1.2. Chuẩn bị áo quan (Quan tài)  12 
2.1.3. Chọn đất làm huyệt mộ  13 
2.1.4. Những việc cần làm cho người qua đời  14 
2.1.5. Lễ khâm liệm và nhập quan  15 
2.1.6. Lễ thành phục (Phát tang)  15 
2.1.7. Phúng viếng  16 
2.1.8. Đưa tang  16 
2.1.9. Hạ huyệt  17 
2.2. Các nghi lễ sau an táng  17 
2.2.1. Cúng ngu  17 
2.2.2. Lễ giỗ  18 
2.2.3. Tục đốt vàng mã  18 
2.2.4. Tục cải táng  18 
2.3. Các nghi lễ trong các loại tang lễ  19 
2.3.1. Tang lễ dành cho vua chúa ngày xưa  19 
2.3.2. Tang lễ đối với những người chết đường, chết chợ 19 
2.3.3. Đám tang trong ngày tết, chuẩn bị lễ cưới 19 
2.3.4. Tang lễ cho những người chết vì bệnh dịch và chết mất xác  20 
2.3.5. Tang lễ cho những người chết bị sét đánh  21 
CHƯƠNG 3: TANG LỄ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO GIÁO XỨ PHÚ NHAI 22 
3.1. Các nghi thức trước tang lễ  22 
3.1.1. Nghi thức thăm bệnh nhân  22 
3.1.1.1. Đối với người lớn  22 
3.1.1.2. Đối với trẻ em  23 
3.1.1.3. Đối với những người ốm bệnh lâu ngày  23 
3.1.2. Cầu nguyện cho người hấp hối  23 
3.1.3. Cầu nguyện lúc lâm chung  24 
3.2. Tiến trình nghi lễ an táng  25 
3.2.1. Nghi thức khâm liệm và nhập quan  26 
3.2.2. Nghi thức làm phép quan tài  27 
3.2.3. Nghi thức làm phép tang phục  28 
3.2.4. Nghi thức làm phép xác  28 
3.2.5. Nghi thức phúng viếng  28 
3.3. Thánh lễ an táng  29 
3.4. Đưa tang  29 
3.5. Các nghi thức sau tang lễ  30 
3.5.1. Cải táng  30
3.5.2. Lễ giỗ, cầu hồn 30
3.6. Thờ kính tổ tiên của người Công giáo giáo xứ Phú Nhai 32
3.7. Sự khác biệt giữa tang lễ của người Công giáo với tang lễ của người Việt không theo Công giáo 35
CHƯƠNG 4: NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TANG LỄ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO GIÁO XỨ PHÚ NHAI 37
4.1. Một số biến đổi trong các nghi lễ an táng so với trước đây 37
4.2. Ảnh hưởng của tang lễ đối với đời sống của người Công giáo giáo xứ Phú Nhai 38
4.2.1. Ảnh hưởng đến đời sống kinh tế 38
4.2.2. Ảnh hường đến tang lễ về đời sống tinh thần 38
PHẦN KẾT LUẬN 41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO