Vấn đề Thượng Đế và người trẻ Việt Nam hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Nguyễn Văn Trung
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008213
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 47
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 1
3. Bố cục nội dung 2
CHƯƠNG I: QUAN NIỆM VỀ SỰ HIỆN HỮU CỦA THƯỢNG ĐẾ 3
I. Nguồn gốc ý niệm về Thượng đế 3
II. Quan niệm về sự hiện hữu của Thượng đế qua dòng lịch sử 4
1. Từ ngữ 4
2. Quan niệm về Thượng đế qua các giai đoạn lịch sử triết học Tây phương 5
3. Quan niệm về Thượng đế trong triết học và tôn giáo Đông phương 9
4. Thượng đế trong niềm tin Kitô giáo 12
Nhận định 12
CHƯƠNG II: NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM HÔM NAY VỚI VẤN ĐỀ THƯỢNG ĐẾ 14
I. Tổng quan về đời sống tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam 14
1. Khái quát chung 14
2. Đặc điểm chung về một nền văn hóa nông nghiệp 15
II. Đời sống tâm linh của người Việt 16
1. Thờ cúng tổ tiên (đạo ông bà) 16
2. Thờ Trời 16
3. Các hình thức tín ngưỡng dân gian 17
4. Các tôn giáo lớn tại Việt Nam 18
III. Người trẻ Việt Nam hôm nay với những giá trị về đời sống tâm linh 23
1. Đời sống của người trẻ Việt Nam hôm nay 23
2. Giới trẻ và vấn đề Thượng đế 24
3. Đời sống tâm linh của giới trẻ Việt Nam ngày nay 25
4. Tương quan giữa giới trẻ Việt Nam và Thượng đế 25
Nhận định 29
CHƯƠNG III: ĐỨC TIN CỦA GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY 12
I. Thực trạng 32
II. Những nguyên nhân dẫn đến tinh trạng sa sút Đức tin hôm nay 34
1. Do bản thân 34
2. Từ gia đình 35
3. Ảnh hưởng của nền giáo dục hiện nay 36
4. Nguyên nhân môi trường xã hội 37
III. Để củng cố 37
1. Về phía bản thân 38
2. Về phía gia đình 39
3. Về phía Giáo hội (Giáo xứ) 40
Nhận định 41
Kết luận 43
Tài liệu tham khảo 45
Mục lục 47