Quan niệm Kiêm Ái của Mặc Tử với lối nhìn Bác Ái Kitô giáo
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Sáng
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008242
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 36
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhận xét của giáo sư 1
Lời tri ân 2
Dẫn nhập 3
I. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA MĂC TỬ 4
1. Một con người khổ hạnh 4
2. Tác phẩm 5
3. Tại sao Mặc Tử chọn Kiêm Ái? 6
II. THUYẾT KIÊM ÁI CỦA MẶC TỬ 8
1. Kiêm Ái là gì? 8
2. Nội dung và ý nghĩa thuyết Kiêm Ái 8
2.1. Nội dung của thuyết Kiêm Ái 8
2.1.1. Chữa trị loạn - hại 9
2.1.2. Kiêm Ái là yêu thương và nhân nghĩa 10
2.1.3. Kiêm Ái là đạo của bậc thành nhân - ý muốn của trời 14
2.2. Ý nghĩa của thuyết Kiêm Ái 15
3. Hữu dụng của thuyết Kiêm Ái 16
III. KIÊM ÁI CỦA MẶC TỬ VÀ BÁC ÁI KITÔ GIÁO 19
1. Bác ái Kitô giáo 19
2. Điểm tương đồng giữa Bác Ái và Kiêm Ái 22
2.1. Giá trị cao đẹp của giá trị làm người 23
2.2. Bổn phận con người với tha nhân 24
2.3. Làm theo ý trời 25
3. Điểm dị biệt giữa thuyết Kiêm Ái và Bác Ái 27
3.1. Kiêm Ái chỉ dừng lại ở tương quan trần thế 27
3.2. Kiêm Ái mang tính "chế tài" 28
3.3. Bác Ái đề cao nhân vị con người 29
IV. NHẬN ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN VỀ THUYẾT KIÊM ÁI 32
Kết luận 33
Thư mục sách tham khảo 35
Mục lục 36
Danh mục chữ tắt 37