Sống có ý nghĩa
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Nguyễn Văn Hợp
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008710
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Nhận xét của Giáo sư hướng dẫn 2
  LỜI TRI ÂN 3
1. DẪN NHẬP 4
1.1. Lý do và mục đích chọn đề tài 4
1.2. Nội dung và phạm vi đề tài 4
2. NỘI DUNG 5
2.1. Thân thể và sự nghiệp của Vikor Emil Frankl 5
2.1.1. Tiểu sử 5
2.1.2. Những điểm nhấn quan trọng trong cuộc đời 6
2.2. Liệu pháp ý nghĩa (Logotherapy) 8
2.2.1. Sự phê bình của Frankl về Tâm lý chiều sâu 9
2.2.2. Nhân học dưới cái nhìn của trị liệu pháp 10
2.2.3. Sự đơn nhất bất chấp sự đa nguyên 10
2.2.4. Chiều kích tinh thần của con người 11
2.2.5. Sự tự siêu việt và sự tự tách biệt 11
2.2.6. Tự do và tinh thần trách nhiệm của con người 13
2.2.7. Logotherapy và "logos" 14
2.3. Đặc điểm tâm lý và những thực trạng của đời sống giới trẻ 15
2.3.1. Đặc điểm tâm lý 15
2.3.2. Một số nhận định về giới trẻ ngày nay 18
2.3.3. Nỗi thất vọng về sự tồn tại 22
2.3.4. Trạng thái tồn tại chân không 25
2.3.5. Nguyên nhân 26
2.3.6. Giải pháp để giới trẻ sống có ý nghĩa hơn 29
2.4. Liệu pháp ý nghĩa cho người trẻ 33
2.4.1. Biết khát khao lẽ sống 33
2.4.2. Sự lạc quan trong bi kịch 35
2.4.3. Tất cả đều có ý nghĩa 37
  KẾT LUẬN 41