Minh triết thiêng liêng
Tác giả: Hamvas Béla
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002452
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 463
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản       7
Tiếng gọi từ “Thời Trục”                                           9
Phần đầu tiên: TRUYỀN THỐNG MINH TRIẾT CỔ CỦA NHÂN LOẠI  
I. Thời hoàng kim và thời khải huyền  1 51
II. Sự tỉnh táo  69
III. Sự sống và đời sống  91
IV. Người thầy của đời sống  115
V. Ba nguồn  136
VI. Các truyền thống  159
Phần thứ hai: CON NGƯỜI CỔ ĐẠI  
I. Con người theo Vedanta  187
II. Sruti và Smriti 207
III. Các hình ảnh cổ  230
IV. Các bến đỗ của sự sống người 256
V. Người đàn bà  282
VI. Thuyết nhân học thời cổ  302
Phần thứ ba: SÙNG BÁI VÀ VĂN HÓA  
I. Văn hóa cổ và văn hóa thời hiện đại 319
II. Cổ tích da đỏ  343
III. Asa – Điều thiện  365
IV. Thuật luyện vàng  388
V. Siêu hình học của Yoga  411
VI. Sekina  435