Tìm hiểu về vô thần dưới cái nhìn của triết học ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Huân
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008277
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
1. KHÁI NIỆM VÔ THẦN VÀ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC VỀ VÔ THẦN 4
1.1. Khái niệm vô thần 4
1.1.1. Theo triết học 4
1.1.2. Quan điểm của Giáo hội 4
1.2. Những triết gia phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế 6
1.2.1. Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) 6
1.2.2. Jean Paul Sartre (1905 - 1980) 7
1.2.3. Nietzsche, Marx và Engels 9
1.2.4. Nhận định 11
2. TÌM HIỂU MỘT VÀI KHÁI CẠNH VÔ THẦN ẢNH HƯỞNG TỚI GIỚI TRẺ VIÊT NAM NGÀY NAY 13
2.1. Thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay 13
2.2. Lối sống cá nhân chủ nghĩa 15
2.2.1. Những ưu điểm 15
2.2.2. Những khuyết điểm 17
2.3. Lối sống thực dụng và hưởng thụ ngày nay 19
2.4. Thái độ vô cảm dửng dưng 21
3. HƯỚNG ĐI CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAM 27
3.1. Con người sống tự do 27
3.2. Biết mình 29
3.2.1. Biết mình có những giới hạn để khiêm tốn học hỏi 30
3.2.2. Biết mình để chấp nhận mình 31
3.2.3. Biết mình là khám phá ra ưu điểm của mình 32
3.3. Giới trẻ Công giáo sống trong thế giới hôm nay 33
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38