Minh triết thiêng liêng
Tác giả: Hamvas Béla
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001756
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần thứ tư: SỰ NHẬP ĐỊNH  
I. Hermes Trismegistos   9
II. Bình luận  31
III. Bảy nhà thông thái 57
IV. Các bậc thang phép thuật 94
V. Thiên nhiên và cõi âm   129
VI. Sự thống nhất của sự sống  159
Phần thứ năm: SỰ TƯƠNG ĐỒNG  
I. Ngôn ngữ hình  189
II. Chiêm tinh học  212
III. Song tử  234
IV. Ba đẳng cấp và bốn mùa  256
V. Bệnh tật 279
VI. Nước  303
Phần thứ sáu: NHÀ VUA VÀ DÂN CHÚNG  
I. Cộng đồng cổ  327
II. Người đánh xe  351
III. Thống trị và quyền lực  375
IV. Brahma-Pura  400
V. Nhân dân  424
VI. Luật pháp  450