Dissertations philosophiques
Phụ đề: Psychologie et Métaphysique
Tác giả: Paul Foulquié
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004454
Nhà xuất bản: École
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích