The problems of philosophy: Introductory readings
Tác giả: William P. Alston, Richard B. Brandt
Ký hiệu tác giả: AL-W
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004668
Nhà xuất bản: Allyn and Bacon
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 722
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích